COOL CRU จารย์เจ๋ง | แนะแนวชีวิตและการศึกษา
ทุกวันอาทิตย์ | 15:00-15:30
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ครูแอมป์ ภาษาไทยไม่มีเบื่อ
image 10 ม.ค. 64 เวลา 15.05 น.

กระบวนการเรียนรู้ของห้องเรียนในรูปแบบใด ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยที่แสนเบื่อหน่ายให้เปลี่ยนเป็นห้องเรียนที่เปิดกว้างของการเรียนรู้

ติดตาม Cool Cru อาจารย์เจ๋ง วันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค. 64 เวลา 15.05 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE