โรงเรียนนานาช่าง | แนะแนวชีวิตและการศึกษา
ทุกวันอาทิตย์ l 16.00-16.30
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
การนวดไทย
image 14 พ.ค. 65 เวลา 16.00 น.

คาบเรียนนี้ พี่แจนโล่ ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์  จะพาน้องๆ มาเรียนรู้ศาสตร์การนวดไทย ที่แม้แต่องค์การยูเนสโก ยังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทย โดยบุกกันถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ วัดที่รวบรวมหลักศิลาจารึกไว้มากถึง 1,440 แผ่น  ถือเป็น Memory of the world เหมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทย โดยเฉพาะหมอนวดมือฉกาจต้องมารับการประสิทธิ์ประสาทวิชาการนวดต้นตำรับจากที่นี่ โดยวันนี้ได้พี่แจนโล่ขอสมัครเป็นศิษย์ก้นกุฏิของ ครูญา –กาณชญา  รอดทรัพย์ อาจารย์นวดมือหนึ่งที่จะมาร่ายเรียงหลักการนวดไทยสำคัญๆให้ หัวหน้าห้องได้ลงมือปฏิบัติ  ที่สำนักโรงเรียนนวดวัดโพธิ์แห่งนี้ มีนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่ำเรียนแต่ละปีไม่ใช่น้อย สำคัญอย่างยิ่งตรงที่หลังการร่ำเรียนแล้วมีใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และในบางหลักสูตรที่ได้รับการรับรองให้ทำงานนวดในต่างประเทศได้ด้วย

ติดตามรายการโรงเรียนนานาช่าง วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 65 เวลา 16.00-16.30 น. ทางช่อง ALTV4 ทีวีเรียนสนุก

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง