I can do U ทำได้ | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันอาทิตย์ | 08:00-08:30
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 2
image 01 พ.ย. 63 เวลา 08.00 น.

วันนี้พี่ปังปอนด์ เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกวิชาการปี 2018 จะมาทบทวนเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์ ในเรื่องของภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก

ติดตามชมรายการ I can do U ทำได้ ตอน ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 63 เวลา 08.00 - 08.30 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง