Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
The Speech Coachนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันเสาร์ | 16:00-16:30
เรียนรู้การฝึกเล่าเรื่อง STORY TELLING
25 พ.ย. 63 • 19.05 น.

อยากเล่าเรื่อง ต้องเล่าอย่างไรให้น่าติดตาม ให้โดนใจผู้ฟัง ผู้ชม โครงสร้างการเล่าเรื่องเป็นอย่างไรแล้วต้องอิงหลักการรึไม่นะสำหรับการเล่าเรื่อง!! วันนี้ ทีมครูจะมาแนะนำโครงสร้างและหลักการสำคัญของการเล่าเรื่องให้กับเยาวชนนักพูดทั้ง 6 คน พร้อมทั้งมีการทดสอบด้วยการให้โจทย์ที่เยาวชนทั้ง 6 จะต้องส่งการบ้านครู เรื่องเล่า เล่าเรื่องของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร ทีมครูจะสนุกสนานไปกับเรื่องเล่าและการเล่าเรื่องของเยาวชนนักพูดรึไม่ ผู้ชมได้ฟัง ได้ชมแล้วจะสนุกไปด้วยกันรึไม่

ติดตาม The Speech พูดปั้นฝัน วันพุธที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 19.05 - 20.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4 (รับชมในรูปแบบเต็มอิ่ม 60 นาที)

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
แกลเลอรี
TheSpeech631125-01
TheSpeech631125-02
TheSpeech631125-03
TheSpeech631125-04
+2
TheSpeech631125-01
Preview
TheSpeech631125-02
Preview
TheSpeech631125-03
Preview
TheSpeech631125-04
Preview
TheSpeech631125-05
Preview
TheSpeech631125-06
Preview
ติดตามเรา