WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่ | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ | 9:00-9:30
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
แผนภาพจุด แผนภาพต้นใบ แผนภาพกล่อง
image 26 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น.

หลังจากคุณครูทรายได้ผลการวัดน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนในห้อง แล้วก็เอาไปส่งให้กับ ผอ.โซ่ ผอ.โซ่ก็บอกว่าข้อมูลเหล่านี้ถ้าจะทำให้ดูง่าย ก็ต้องทำเป็นแผนภาพ เช่น แผนภาพจุด แผนภาพต้นใบ แผนภาพกล่อง

ติดตามชมใน WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่ วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : https://www.ALTV.tv/AddLINE