WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่ | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ | 11:30-12:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
อัตราส่วนของผสม
image 13 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น.

พี่ทรายตั้งใจจะทำกล้วยหมักน้ำผึ้งไว้กิน แต่กลับพบปัญหาเรื่องของอัตราส่วนในการทำ เพราะพี่ทรายมีน้ำผึ้งความเข้มข้น 100% แต่ตามสูตรที่ได้มาให้ใช้น้ำผึ้ง 60% แล้วพี่ทรายจะต้องทำอย่างไร ครูโซ่จึงนำความรู้เรื่องอัตราส่วนประยุกต์มาช่วยพี่ทรายหาคำตอบ

ติดตามชมใน WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่ วันเสาร์ที่ 13 ก.พ. 64 เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง