WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่ | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ | 11:30-12:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
image 21 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น.

อินเดียน่า โซ่ และลาล่า ทราย ชวนกันไปค้นหาสมบัติของชาวอินคาที่ซุกซ่อนมากว่าพันปี แต่แล้ว อินเดียน่า โซ่ ก็เจอของสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งถือเป็นสมบัติสำคัญของชาวอินคา จนนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องมุมที่จุดศูนย์กลาง และมุมในส่วนโค้งของวงกลม ระหว่างอินเดียน่า โซ่ และลาล่า ทราย

ติดตามชมใน WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่ วันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 64 เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line