ห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ | 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภาษาไทย : การใช้ภาษาและระดับภาษา
image 04 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.

การใช้ภาษา หมายถึง การติดต่อสื่อความหมายในสังคมให้เป็นที่เข้าใจกัน ซึ่งหลักการใช้ภาษาไทย มีหลักดังนี้

1.ใช้คำถูกต้องตามความหมายและบริบท

2. ใช้คำชัดเจน ไม่กำกวม

3.ใช้คำเหมาะสมกับระดับภาษา โดยระดับภาษาแบ่งออกเป็น5 ระดับ ได้แก่ พิธีการ , ทางการ , กึ่งทางการ , สนทนา และกันเอง

เรียนรู้เรื่องราวของการใช้ภาษาและระบบดับภาษาไปด้วยกันกับคุณครูสิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย หรือครูต้อง พร้อมหลักการจำง่าย ๆ ที่รับรองว่าเข้าใจแน่นอน

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 วันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง