Lab Zaa ท้าทดลอง | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ l 10:30-11:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ความสัมพันธ์ของฉันและเธอ
image 14 มี.ค. 64 เวลา 10.30 น.

พี่แพรวและครูเช่ชวนกันไปสังเกตดูพฤติกรรมของสัตว์ต่าง ๆ ในหอส่องสัตว์ ซึ่งก็ได้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย

ติดตาม Lab Zaa ท้าทดลอง ใน วันอาทิตย์ ที่ 14 มี.ค. 64 เวลา 10.30-11.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4 

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง