ห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ | 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภาษาอังกฤษ : Conjunction
image 22 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.

Conjunction คือ คําสันธาน หรือจะเรียกว่าคำเชื่อมก็ได้ คำสันธาน คือคำที่เชื่อมคำ ประโยค วลี หรือประโยคย่อยเข้าด้วยกัน เพื่อให้สละสลวยมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้ 3 กลุ่มด้วยกัน

1. Coordinating Conjunction คือคำสันธานที่ใช้เชื่อมคำหรือประโยคสองอันเข้าด้วยกัน โดยสองข้อความที่ถูกเชื่อมนั้นจะต้องมีน้ำหนักหรือความสำคัญเท่ากัน

2. Subordinating Conjunction คือคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับประโยคใจความหลัก

3. Correlative Conjunctions เป็นคำสันธานที่อยู่กันเป็นคู่และใช้คู่กันเสมอ

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง