Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
ห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ | 08:00-09:00
ภาษาอังกฤษ : Conjunction
22 มี.ค. 64 • 08.00 น.

Conjunction คือ คําสันธาน หรือจะเรียกว่าคำเชื่อมก็ได้ คำสันธาน คือคำที่เชื่อมคำ ประโยค วลี หรือประโยคย่อยเข้าด้วยกัน เพื่อให้สละสลวยมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้ 3 กลุ่มด้วยกัน

1. Coordinating Conjunction คือคำสันธานที่ใช้เชื่อมคำหรือประโยคสองอันเข้าด้วยกัน โดยสองข้อความที่ถูกเชื่อมนั้นจะต้องมีน้ำหนักหรือความสำคัญเท่ากัน

2. Subordinating Conjunction คือคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับประโยคใจความหลัก

3. Correlative Conjunctions เป็นคำสันธานที่อยู่กันเป็นคู่และใช้คู่กันเสมอ

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 วันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
ดาวน์โหลดเอกสาร
M1_วิชาภาษาอังกฤษ conjunctions
M1_วิชาภาษาอังกฤษ conjunctions
(.pdf, 4.8 MB)
แกลเลอรี
Tutor_m1_640320-4
Tutor_m1_640320-2
Tutor_m1_640320-3
Tutor_m1_640320-1
Tutor_m1_640320-4
Preview
Tutor_m1_640320-2
Preview
Tutor_m1_640320-3
Preview
Tutor_m1_640320-1
Preview
ติดตามเรา