ห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ | 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภาษาไทย : ประเภทบทประพันธ์ คุณค่าความงามในวรรณคดี
image 25 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.

มาเรียนรู้เรื่องราวของประเภทของคำประพันธ์ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย และการวิเคาะห์ คุณค่าวรรณคดีที่ได้รับยกย่องว่าดีเด่นต้องมีกลวิธีการประพันธ์ที่ดีเยี่ยม และให้คำเหมาะสมกับลักษณะหน้าที่ของคำ ถูกต้องตรงความหมาย เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง