Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
ห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ | 08:00-09:00
วิทยาศาสตร์ : แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
31 มี.ค. 64 • 08.00 น.

วงจรไฟฟ้า คือ เส้นทางที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปตามตัวนำไฟฟ้าได้ครบรอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วงจรปิด หมายถึง วงจรที่มีการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ครบวงจร ซึ่งเป็นวงจรที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ตามปกติ และวงจรเปิด หมายถึง วงจรไฟฟ้าที่ขาดจากกันด้วยวิธีต่างๆ ทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านไปได้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 3 ส่วน คือ

1.แหล่งจ่ายไฟฟ้า

2. ตัวนำไฟฟ้า

3. เครื่องใช้ไฟฟ้า

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 วันพุธที่ 31 มี.ค. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
ดาวน์โหลดเอกสาร
M1_วิชาวิทยาศาสตร์ แรงไฟฟ้า ลมบก ลมทะเล มรสุม
M1_วิชาวิทยาศาสตร์ แรงไฟฟ้า ลมบก ลมทะเล มรสุม
(.pdf, 12.3 MB)
แกลเลอรี
tutorM1_640331-4
tutorM1_640331-3
tutorM1_640331-6
tutorM1_640331-1
+2
tutorM1_640331-4
Preview
tutorM1_640331-3
Preview
tutorM1_640331-6
Preview
tutorM1_640331-1
Preview
tutorM1_640331-5
Preview
tutorM1_640331-2
Preview
ติดตามเรา