Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
ห้องเรียนติวเข้มมัธยมนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ • 08:00-09:00
สังคมศึกษา : มนุษย์กับสังคม
05 มิ.ย. 64 • 08.00 น.

มนุษย์จัดเป็นสัตว์สังคมจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีลักษณะพิเศษเหนือกว่าสัตว์อื่น ๆ เพราะมีลักษณะดังนี้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม/ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน/ มีความสัมพันธ์กันทางสังคม/ มีการจัดระเบียบทางสังคม  ดังนั้นสังคมมนุษย์ หมายถึง กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนหนึ่ง มีความสัมพันธ์กันภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์เดียวกัน มีลักษณะวัฒนธรรมเหมือนกัน

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม วันเสาร์ที่ 5 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
ดาวน์โหลดเอกสาร
M_วิชาสังคมศึกษา มนุษย์กับสังคม
M_วิชาสังคมศึกษา มนุษย์กับสังคม
(.pdf, 35.9 MB)
แกลเลอรี
Mattayom640605-3
Mattayom640605-1
Mattayom640605-2
Mattayom640605-3
Preview
Mattayom640605-1
Preview
Mattayom640605-2
Preview
ติดตามเรา