ห้องเรียนติวเข้มมัธยม | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ l 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
สังคมศึกษา : มนุษย์กับสังคม
image 05 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 น.

มนุษย์จัดเป็นสัตว์สังคมจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีลักษณะพิเศษเหนือกว่าสัตว์อื่น ๆ เพราะมีลักษณะดังนี้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม/ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน/ มีความสัมพันธ์กันทางสังคม/ มีการจัดระเบียบทางสังคม  ดังนั้นสังคมมนุษย์ หมายถึง กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนหนึ่ง มีความสัมพันธ์กันภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์เดียวกัน มีลักษณะวัฒนธรรมเหมือนกัน

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม วันเสาร์ที่ 5 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง