ห้องเรียนติวเข้มมัธยม | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ l 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภาษาอังกฤษ : Making suggestions
image 07 ก.ค. 64 เวลา 08.00 น.

Making suggestions คือประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอแนะหรือชักชวน

ประโยคเชิญชวนรูปแบบแรก คือ การใช้ why don’t you / we แล้วตามด้วยคำกริยาช่องที่ 1 ในรูปแบบของ Present Simple Tense และอย่าลืมเครื่องหมาย? ไว้ท้ายประโยค ซึ่งจะมีความหมายว่า ทำไมเธอ/เราไม่ …. ล่ะ?

ประโยคเชิญชวนรูปแบบที่สอง คือ การใช้ We could แล้วตามด้วยคำกริยาช่องที่ 1 ในรูปแบบของ Present Simple Tense ซึ่งจะมีความหมายว่า พวกเราควรจะ..../  ประโยคเชิญชวนรูปแบบที่สาม คือ การใช้ How about แล้วตามด้วยคำกริยาเติม ing/ ประโยคเชิญชวนรูปแบบที่สี่ คือ การใช้ Let’s go to … ซึ่งมีความหมายว่า ไป … กันเถอะ

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม วันพุธที่ 7 ก.ค. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง