ห้องเรียนติวเข้มมัธยม | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ l 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภาษาไทย : การเขียนเชิงสร้างสรรค์
image 11 ก.ค. 64 เวลา 08.00 น.

การเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเขียนที่แสดงถึงความคิดริเริ่มของผู้เขียน ซึ่งอาจปรากฏออกมาในรูปแบบของ “เนื้อหา” คือ แนวคิดและจินตนาการใหม่ หรือ “รูปแบบ” คือ กลวิธีการนําเสนอหรือการเล่าเรื่องด้วยวิธีการใหม่ที่ไม่ได้ซ้ำแบบเดิมหรือหยุดยํ่าอยู่กับที่ ทั้งนี้อาจเป็นสิ่งที่ผู้เขียนคิดขึ้นเองไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อื่นหรือพัฒนามาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งการเขียนสร้างสรรค์จะต้องมี “คุณค่า”

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง