Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
ห้องเรียนติวเข้ม ม.ต้นนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ • 08:00-09:00
คณิตศาสตร์ : เรขาคณิต
18 ก.ย. 64 • 08.30 น.

ในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับเรขาคณิต เป็นสาขาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปทรง รูปร่าง ขนาดและตำแหน่งของวัตถุในปริภูมิ ซึ่งเนื่อหาเรขาคณิตที่จะได้เรียนวันนี้ประกอบไปด้วย 

1. ทฤษฎีบทพีธากอรัส 

2. พื้นที่ผิวเเละปริมาตร 

3. การแปลงทางเรขา

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้ม ม.ต้น วันเสาร์ที่ 18 ก.ย. 64 เวลา 08.30 - 09.30 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
ดาวน์โหลดเอกสาร
M_วิชาคณิตศาสตร์  ทวนเรขาคณิต
M_วิชาคณิตศาสตร์ ทวนเรขาคณิต
(.pdf, 6.2 MB)
แกลเลอรี
TutorMton640918-4
TutorMton640918-3
TutorMton640918-2
TutorMton640918-1
TutorMton640918-4
Preview
TutorMton640918-3
Preview
TutorMton640918-2
Preview
TutorMton640918-1
Preview
ติดตามเรา