Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ • 19:30-20:30
สังคมศึกษา : กลไกราคาและกฎการเลื่อนเส้นอุปสงค์อุปทาน
09 มี.ค. 65 • 19.30 น.

เปิดห้องเรียนมาติวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา กับคุณครูกนก ด้วยวิธีการทำความเข้าใจในเนื้อหาแบบง่าย ๆ พร้อมกับการวิเคราะห์โจทย์ต่าง ๆ ที่มักจะออกข้อสอบ ในเรื่องของกลไกราคาและกฎการเลื่อนเส้นอุปสงค์อุปทาน ทั้งเส้นแกนอุปสงค์อุปทาน, กฎของอุปทาน, กลไกราคา และกฏการเลื่อนเส้น ที่น้อง ๆ มักเจอในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวสนุก ติวดี ต้องที่นี่เลย ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย

ติดตามชม "ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย" วันพุธที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 19.30 - 20.30 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
ดาวน์โหลดเอกสาร
U_สังคมศึกษา กลไกราคาและกฎการเลื่อนเส้นอุปสงค์อุปทาน
U_สังคมศึกษา กลไกราคาและกฎการเลื่อนเส้นอุปสงค์อุปทาน
(.pdf, 3.1 MB)
แกลเลอรี
tutorU-650309-10
tutorU-650309-3
tutorU-650309-6
tutorU-650309-2
+6
tutorU-650309-10
Preview
tutorU-650309-3
Preview
tutorU-650309-6
Preview
tutorU-650309-2
Preview
tutorU-650309-4
Preview
tutorU-650309-5
Preview
tutorU-650309-8
Preview
tutorU-650309-1
Preview
tutorU-650309-9
Preview
tutorU-650309-7
Preview
ชมเต็มรายการ
ชมคลิปย่อย
รายการที่เกี่ยวข้อง
สังคมศึกษา : กลไกราคา
สังคมศึกษา : กลไกราคา
14 ต.ค. 64 • 13.40 น.
สังคมศึกษา : กลไกลราคาและระบบเศรษฐกิจ
สังคมศึกษา : กลไกลราคาและระบบเศรษฐกิจ
20 เม.ย. 64 • 08.00 น.
สังคมศึกษา : ติวเข้ม กลไกราคา การแทรกแซงราคาและตลาด
สังคมศึกษา : ติวเข้ม กลไกราคา การแทรกแซงราคาและตลาด
20 ก.พ. 64 • 07.00 น.
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ กลไกราคา การแทรกแซงราคาและตลาด
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ กลไกราคา การแทรกแซงราคาและตลาด
20 ก.พ. 64 • 15.00 น.
สังคมศึกษา : รัฐศาสตร์และการปกครอง
สังคมศึกษา : รัฐศาสตร์และการปกครอง
30 มี.ค. 65 • 19.30 น.
สังคมศึกษา : วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมศึกษา : วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
31 ก.ค. 64 • 08.00 น.
สังคมศึกษา : ติวเข้ม การเงิน การคลังและการธนาคาร
สังคมศึกษา : ติวเข้ม การเงิน การคลังและการธนาคาร
27 ก.พ. 64 • 07.00 น.
สังคมศึกษา : การสำรวจทางทะเลและการปฏิรูปศาสนา
สังคมศึกษา : การสำรวจทางทะเลและการปฏิรูปศาสนา
26 มิ.ย. 64 • 08.00 น.
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ การเงิน การคลังและการธนาคาร
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ การเงิน การคลังและการธนาคาร
27 ก.พ. 64 • 15.00 น.
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ภัยพิบัติ และการรับมือ
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ภัยพิบัติ และการรับมือ
22 ก.ย. 64 • 19.30 น.
ติดตามเรา