ภาษาไทยไม่จำกัด | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ l 09:30-10:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ก.กุหลาบ
image 14 พ.ค. 65 เวลา 23.30 น.

ในตอนนี้ครูปูกับ ก.กุหลาบ จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความหมายคำว่า กระชับพื้นที่ จากราชบัณฑิตยสภา จากนั้นชวนตั้งคำถามเพื่อจับใจความและหาคำตอบเกี่ยวกับกุหลาบและเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์และรู้จักสำนวนไทยที่ว่า เก็บดอกไม้ร่วมต้น จากนั้นฝึกทำข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2563 เรื่องฉันทลักษณ์และปิดท้ายด้วยการฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้อง

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ภาษาไทยไม่จำกัด วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 65 เวลา 09.30 - 10.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line