Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
ภาษาไทยไม่จำกัดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ • 09:30-10:00
พ.เพชรบูรณ์
15 พ.ค. 65 • 09.30 น.

ในตอนนี้ครูปูกับ พ.เพชรบูรณ์ จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ความหมายคำว่า พิมพ์นิยม จากราชบัณฑิตยสภา จากนั้นชวนตั้งคำถามเพื่อจับใจความและหาคำตอบเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และเรียนรู้เรื่องตัวสะกดตรงมาตราและรู้จักสำนวนไทยที่ว่า ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก จากนั้นฝึกทำข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 เรื่องฉันทลักษณ์และปิดท้ายด้วยการฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้อง

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ภาษาไทยไม่จำกัด วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 65 เวลา 09.30 - 10.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
ดาวน์โหลดเอกสาร
ตอน 10 แบบฝึกหัด พ.เพชรบูรณ์ ภาษาไทยไม่จำกัด
ตอน 10 แบบฝึกหัด พ.เพชรบูรณ์ ภาษาไทยไม่จำกัด
(.docx, 5.8 MB)
ตอน 10 แบบฝึกหัด พ.เพชรบูรณ์ ภาษาไทยไม่จำกัด
ตอน 10 แบบฝึกหัด พ.เพชรบูรณ์ ภาษาไทยไม่จำกัด
(.pdf, 477.8 KB)
แกลเลอรี
Thai--650515-2
Thai--650515-1
Thai--650515-4
Thai--650515-5
+1
Thai--650515-2
Preview
Thai--650515-1
Preview
Thai--650515-4
Preview
Thai--650515-5
Preview
Thai--650515-3
Preview
ติดตามเรา