Search ALTV

Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 6097 results
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอน ชีววิทยา : ติวเข้ม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม)
สัปดาห์นี้มาติวชีววิทยากับคุณครูกาแฟ ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบแสนสนุก แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสำคัญ ๆ
image 26 ก.พ. 64 เวลา 12.10 น.
image
Tutor Hub
| M4_วิชาวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอน วิทยาศาสตร์ : การถ่ายทอดทางพันธุกรรม )
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งคือ ลักษณะที่พ่อแม่ส่งต่อมาให้รุ่นลูก และลูกส่งต่อให้รุ่นหลาน ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมทำให้มนุษย์เรามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
image 03 มี.ค. 64 เวลา 13.40 น.
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอน ชีววิทยา : ติวข้อสอบ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม)
สัปดาห์นี้มาติวชีววิทยากับคุณครูกาแฟ ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบแสนสนุก แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสำคัญ ๆ
image 26 ก.พ. 64 เวลา 14.40 น.
image
Tutor Hub
| M1_วิชาวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (ตอน วิทยาศาสตร์ : ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย)
ทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึงลักษณะบางอย่างที่มีปรากฏอยู่ในรุ่นบรรพบุรุษ แล้วถ่ายทอดลักษณะนั้นๆ ให้กับรุ่นลูกหลานต่อๆ มา
image 24 ก.พ. 64 เวลา 08.00 น.
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา สารพันธุกรรมและเทคโนโลยีทาง DNA (ตอน ชีววิทยา : ติวเข้ม สารพันธุกรรม และเทคโนโลยีทาง DNA รายวิชา )
ห้องเรียนติวเข้มวันนี้ คุณครูกาแฟ มาพร้อมกับความสนุกสนานในการติววิชาชีววิทยา เพื่อติวให้น้อง ๆ ในเรื่องของโครโมโซม และสารพันธุกรรม กับเทคโนโลยีทาง DNA
image 05 มี.ค. 64 เวลา 12.10 น.
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา สารพันธุกรรมและเทคโนโลยีทาง DNA (ตอน ชีววิทยา : ติวข้อสอบ สารพันธุกรรม และเทคโนโลยีทาง DNA รายวิชา )
ห้องเรียนติวเข้มวันนี้ คุณครูกาแฟ มาพร้อมกับความสนุกสนานในการติววิชาชีววิทยา เพื่อติวให้น้อง ๆ ในเรื่องของโครโมโซม และสารพันธุกรรม กับเทคโนโลยีทาง DNA
image 05 มี.ค. 64 เวลา 14.40 น.
image
Tutor Hub
| เฉลย_โครโมโซมบอกโรค (ตอน โครโมโซมบอกโรค)
โรคทางพันธุกรรม เกิดจากอะไร
image 21 มี.ค. 64 เวลา 10.30 น.
image
Tutor Hub
| โครโมโซมบอกโรค
โรคทางพันธุกรรม เกิดจากอะไร
image 21 มี.ค. 64 เวลา 10.30 น.