Search ALTV

Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 691 results
image
Tutor Hub
| วัคซีน
คืออะไร ? ใช่ยาหรือเปล่า ?
image 19 มี.ค. 64 เวลา 18.15 น.
image
Tutor Hub
| การป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา
ละครจำลองเหตุการณ์ : การแสดงจำลองฉาก พี่เตยกับพี่พริม นัดกันมาออกกำลังกาย โดยพี่พริมมาถึงเริ่มวอร์มร่างกาย ยืดเส้น ยืดสาย ในขณะเดียวกันก็ชวนพี่เตยมาวอร์มร่างกายด้วย แต่ถูกปฏิเสธ เพราะพี่เตยคิดว่าทำไมต้องวอร์ม วอร์มไปก็เท่านั้น เดี๋ยวก็ต้องวิ่ง แล้วเราก็เหนื่อยอยู่ดี พี่พริมจึงตอบว่า “ไม่ได้นะพี่เตย เราต้องยืดเหยียดให้ร่างกายเราพร้อม เหมือนถ้าพี่เตยง่วง พี่เตยก็ล้างหน้าเพื่อให้ตื่น การยืดกล้ามเนื้อ ก็ทำให้ร่างกายตื่นเหมือนกัน” ซึ่งครูอร มาพอดีจึงให้ความรู้กับทั้ง 2 คน ถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา
image 09 ส.ค. 63 เวลา 10.30 น.
image
Tutor Hub
| ใบความรู้ การป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา (ตอน การป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา)
ละครจำลองเหตุการณ์ : การแสดงจำลองฉาก พี่เตยกับพี่พริม นัดกันมาออกกำลังกาย โดยพี่พริมมาถึงเริ่มวอร์มร่างกาย ยืดเส้น ยืดสาย ในขณะเดียวกันก็ชวนพี่เตยมาวอร์มร่างกายด้วย แต่ถูกปฏิเสธ เพราะพี่เตยคิดว่าทำไมต้องวอร์ม วอร์มไปก็เท่านั้น เดี๋ยวก็ต้องวิ่ง แล้วเราก็เหนื่อยอยู่ดี พี่พริมจึงตอบว่า “ไม่ได้นะพี่เตย เราต้องยืดเหยียดให้ร่างกายเราพร้อม เหมือนถ้าพี่เตยง่วง พี่เตยก็ล้างหน้าเพื่อให้ตื่น การยืดกล้ามเนื้อ ก็ทำให้ร่างกายตื่นเหมือนกัน” ซึ่งครูอร มาพอดีจึงให้ความรู้กับทั้ง 2 คน ถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา
image 09 ส.ค. 63 เวลา 10.30 น.