Search ALTV

Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 1130 results
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา พืช ตอนที่2 (ตอน ชีววิทยา : ติวข้อสอบ พืช ตอนที่ 2 )
นำเนื้อหาชีววิทยามาพร้อมเสิร์ฟให้น้อง ๆ ได้ทบทวนก่อนสอบกันแล้ว
image 26 มี.ค. 64 เวลา 14.40 น.
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา พืช ตอนที่2 (ตอน ชีววิทยา : ติวเข้ม พืช ตอนที่ 2 )
นำเนื้อหาชีววิทยามาพร้อมเสิร์ฟให้น้อง ๆ ได้ทบทวนก่อนสอบกันแล้ว
image 26 มี.ค. 64 เวลา 12.10 น.
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอน ชีววิทยา : ติวข้อสอบ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม)
สัปดาห์นี้มาติวชีววิทยากับคุณครูกาแฟ ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบแสนสนุก แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสำคัญ ๆ
image 26 ก.พ. 64 เวลา 14.40 น.
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ตอน ชีววิทยา : ติวเข้ม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม)
สัปดาห์นี้มาติวชีววิทยากับคุณครูกาแฟ ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบแสนสนุก แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสำคัญ ๆ
image 26 ก.พ. 64 เวลา 12.10 น.
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา สารพันธุกรรมและเทคโนโลยีทาง DNA (ตอน ชีววิทยา : ติวข้อสอบ สารพันธุกรรม และเทคโนโลยีทาง DNA รายวิชา )
ห้องเรียนติวเข้มวันนี้ คุณครูกาแฟ มาพร้อมกับความสนุกสนานในการติววิชาชีววิทยา เพื่อติวให้น้อง ๆ ในเรื่องของโครโมโซม และสารพันธุกรรม กับเทคโนโลยีทาง DNA
image 05 มี.ค. 64 เวลา 14.40 น.
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา พืช ตอนที่1 (ตอน ชีววิทยา : ติวเข้ม พืช ตอนที่ 1 )
มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับพืชดอก
image 19 มี.ค. 64 เวลา 12.10 น.
image
Tutor Hub
| U_วิชาชีววิทยา พืช ตอนที่1 (ตอน ชีววิทยา : ติวข้อสอบ พืช ตอนที่ 1 )
มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับพืชดอก
image 19 มี.ค. 64 เวลา 14.40 น.