Search ALTV

Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 6802 results
image
Tutor Hub
| การเรียนรู้ที่ออกแบบได้ ของครอบครัวพึ่งสมวงศ์
เมื่อความสุขจากการเรียนรู้ คือหัวใจสำคัญของการศึกษา
image 26 เม.ย. 64 เวลา 12.10 น.
image
AL NEWS
| ดอกผลของความยั่งยืน : "คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา" จากแนวพระราชดำริ บ้าน-วัด-โรงเรียน
อัปเดต : ดอกผลของความยั่งยืน : "คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา" จากแนวพระราชดำริ บ้าน-วัด-โรงเรียน , ร้านซักรีดสู้ภัยโควิด-19 และWords around : เรียนรู้ศัพท์คำว่า Wait
image 04 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น.
image
Tutor Hub
| รถพุ่มพวงชวนเรียนรู้ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ติดตาม ครูพลวัฒน์ หรือ ครูสายลม จาก ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไปดูการจัดการเรียนรู้ เพื่อเด็ก ๆ ชาติพันธุ์
image 28 ก.ย. 63 เวลา 17.20 น.