Search ALTV

Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 6803 results
image
AL NEWS
| ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ ให้โอกาสทางการศึกษา และฝึกอาชีพการทำกาแฟแก่เด็กและเยาวชน
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ ให้โอกาสทางการศึกษา และฝึกอาชีพการทำกาแฟแก่เด็กและเยาวชน
image 06 ต.ค. 63 เวลา 23.48 น.
image
Tutor Hub
| M1_วิชาวิทยาศาสตร์ การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต (ตอน วิทยาศาสตร์ : การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต)
สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้ และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้
image 03 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
image
AL NEWS
| อบรมพระ อสว. ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
อบรมความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แก่พระสงฆ์จำนวน 80 รูป
image 02 เม.ย. 64 เวลา 12.00 น.
image
Tutor Hub
| เวทมนตร์คาถากับการเรียนรู้ที่เปี่ยมความหมาย ตอนที่ 2
เรียนรู้ความจริงแท้ต่อการงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
image 20 เม.ย. 64 เวลา 12.10 น.
image
AL NEWS
| อบรมออนไลน์ “ความรู้การใช้งานคู่มือครูและหนังสือเรียน สสวท.”
สมัครฟรี ! ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 2 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
image 10 มี.ค. 64 เวลา 19.30 น.