Search ALTV

Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 268 results
image
AL NEWS
| “ทำอย่างไรดีเมื่อลูกทำร้ายผู้อื่นทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ”
คำถาม: "หลานชายวัย 3 ขวบ ชอบตี หรือเอาของปาใส่คนอื่น บางครั้งก็กัด แล้วส่วนใหญ่ไม่มีสาเหตุค่ะ
image 24 พ.ย. 63 เวลา 16.00 น.