Search ALTV

Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 1596 results
image
Tutor Hub
| U_วิชาภาษาไทย ประโยค (ตอน ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ประโยค)
เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรูปประโยคต่าง ๆ
image 21 มี.ค. 64 เวลา 15.00 น.
image
Tutor Hub
| ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ประโยค
เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรูปประโยคต่าง ๆ
image 21 มี.ค. 64 เวลา 15.00 น.
image
Tutor Hub
| U_วิชาภาษาไทย ประโยค (ตอน ภาษาไทย : ติวเข้ม ประโยค)
เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรูปประโยคต่าง ๆ
image 21 มี.ค. 64 เวลา 07.00 น.
image
Tutor Hub
| ภาษาไทย : ติวเข้ม ประโยค
เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรูปประโยคต่าง ๆ
image 21 มี.ค. 64 เวลา 07.00 น.
image
Tutor Hub
| M1_วิชาภาษาไทย กลุ่มคำและประโยค ตอนที่ 2 (ตอน ภาษาไทย : กลุ่มคำและประโยค ตอนที่ 2)
เรียนรู้เรื่องราวของกลุ่มคำและประโยคไปด้วยกันกับคุณครูสิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย หรือครูต้อง พร้อมหลักการจำง่าย ๆ ที่รับรองว่าเข้าใจแน่นอน
image 25 ก.พ. 64 เวลา 08.00 น.
image
Tutor Hub
| ใบความรู้และแบบฝึกหัดประโยคปฏิเสธ (ตอน ประโยคปฏิเสธ)
วันนี้ครูพี่นุ่นกับครูพี่แนทจะมาชวนน้อง ๆ ไปรู้จักกับการใช้ประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษ
image 27 ก.ย. 63 เวลา 11.00 น.