ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
ไทยพีบีเอส จับมือพันธมิตรการเรียนรู้ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมผลักดัน ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก
แชร์
ชอบ
ไทยพีบีเอส จับมือพันธมิตรการเรียนรู้ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมผลักดัน ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก
02 ก.ค. 63 • 16.59 น. | 384 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ไทยพีบีเอสจัดงาน “Growing Up Together การเติบโตของเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษา” โดยมีพันธมิตรทางการเรียนรู้ อาทิ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.), กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ ประกาศจุดยืนในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการในระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ รองรับทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ผลักดัน ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของทุกคน รวมถึงมีการจัดเวที “Learning Innovation Forum : ALTV วิถีการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21” เป็นการแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์แง่มุมการศึกษาวิถีใหม่ ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเพื่อเด็กและครอบครัว รวมถึงนักวิชาการ ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

 

ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก เปรียบเสมือนต้นกล้าที่ผ่านการบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน หากย้อนไปเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีการเรียกร้องให้สื่อในขณะนั้นให้ความสำคัญกับเด็ก เยาวชน กระทั่งปี 2546 มติ ครม.กำหนดให้ใช้สื่อของรัฐเพื่อส่งเสริมรายการเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว อย่างน้อย 1 - 1.30 ชั่วโมง บรรจุในช่วงเวลาที่ดีของผังรายการ จนกระทั่งปี 2551 ได้เกิดไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะของประเทศไทยขึ้น การเปิดพื้นที่และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสังคมและภาคพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของสื่อสาธารณะ ที่ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญมาโดยตลอด และกว่า 13 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้สั่งสมประสบการณ์ ทุนความรู้ ทุนทางสังคม และที่สำคัญคือทุนแห่งภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจับมือ ผลักดัน การเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้

ทั้งนี้ ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 มีความพร้อมที่จะส่งต่อพันธกิจนี้ให้กับ ALTV (Active Learning TV) ช่องน้องใหม่หมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุก รองรับวิถีการเรียนรู้แบบใหม่ เนื้อหาสาระถูกออกแบบให้รับชมแบบมัลติมีเดียและเรียนรู้แบบทรานส์มีเดีย เชื่อมโยงเนื้อหาทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อดิจิตอล และสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ชม สามารถออกแบบตารางการเรียนรู้เรื่องราวที่สนใจได้ด้วยตนเอง

 

เชิญรับชมช่องทีวีน้องใหม่ ALTV หรือ Active Learning TV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก พื้นที่เรียนรู้ที่ทุกคนจะได้ร่วมออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทบทวนความรู้เดิมเสริมทักษะใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต ALTV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ติดตามข่าวสารและรายการช่อง ALTV ได้ที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • ไทยพีบีเอสพร้อมทดลองออกอากาศ ALTV “ทีวีเรียนสนุก” ช่องหมายเลข 4 เริ่ม! 1 กรกฎาคมนี้
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ALTV, 
#ทีวีเรียนสนุก, 
#ช่องหมายเลข4, 
#ActiveLearningTV, 
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก 
ALTV CI
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ALTV News
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ALTV, 
#ทีวีเรียนสนุก, 
#ช่องหมายเลข4, 
#ActiveLearningTV, 
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก 
แชร์
ชอบ
ติดตามเรา