ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
Next Station ครั้งที่ 2 “เตรียมก่อน สบายกว่า” ชวนเรียนวิชาเตรียมตัวทางการเงินชีวิตสำหรับคน 40+
แชร์
ฟัง
ชอบ
Next Station ครั้งที่ 2 “เตรียมก่อน สบายกว่า” ชวนเรียนวิชาเตรียมตัวทางการเงินชีวิตสำหรับคน 40+
23 ก.พ. 67 • 09.27 น. | 92 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

เมื่อสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส และ ALTV จับมือร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ OKMD, TK Park, depa, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ CCDKM หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ จึงร่วมกันเปิดพื้นที่การเรียนรู้ “NEXT STATION” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เตรียมก่อน สบายกว่า” เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา 

 

สำหรับเวิร์กชอป “NEXT STATION” ครั้งนี้เป็นการชวนเตรียมตัวทางด้านการเงิน เรียนรู้การบริหารการเงิน การออม แบบฉบับย่อยง่าย เพื่อความมั่นคงหลังเกษียณ เพื่อชีวิตสถานีหน้าสำหรับคน 40+ โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ วิทยากรพิเศษด้านการเงินส่วนบุคคล, อาจารย์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  

 

ดร.อัจฉรา กล่าวว่า ข้อกังวลที่ค้นพบของผู้สูงอายุไทย มี 2 ด้าน ที่สำคัญคือ ปัญหาสุขภาพ และไม่มีเงินออม โดยเฉพาะเรื่องเงินออม ซึ่งผลสำรวจจากศูนย์วิจัยธนาคารออมสินปี 2562 พบว่าผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ของไทย มีเพียง 20% ที่มีเงินออมหลังวัยเกษียณ สอดคล้องผลสำรวจทักษะการเงินปี 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า คนไทยมีการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ 84.7% แต่ทำได้จริงตามแผนเพียง 20% 

ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2565 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พบว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุไทย มีมูลค่ารวม 2.98 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 1.42 แสนบาทต่อปี หรือ ประมาณ 11,829 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตามการใช้เงินของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเท่ากันการวางแผนบริหารจัดการเงินจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ในระยาวบางคนอาจมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ฯลฯ 

 

โจทย์ที่สำคัญ คือ ออมเท่าไหร่พอใช้วัยเกษียณ หากเรามีอายุถึง 85 ปี เราจะมีชีวิตอยู่อีก 25 ปี หรือ 300 เดือน !

 

ดร.อัจฉรา กล่าวสรุปว่า อย่าหวังพึ่งใครวัยเกษียณ และให้ลงมือทำตามแผนได้เลย สิ่งสำคัญอยู่ที่ mindset ขอให้ปรับวิธีคิดใหม่ เชื่อว่าเราทำได้ เพราะความสำเร็จ 80% มาจากการที่คิดว่าเราทำได้ อีก 20% เป็นทักษะ เครื่องมือ ที่เหลือเป็นการลงมือทำ และทำอย่างต่อเนื่อง 

 

กิจกรรมเวิร์กชอปร่วมด้วยเคสตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างมากกับ ดร.พัชมณ มาสกุล หรือคุณเล็ก วัย 55 ปี ผู้ที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้านานถึง 30 ปี ปัจจุบันตัดสินใจเกษียณตัวเองจากงานประจำในวัย 55 ปี ด้วยเงินเก็บที่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ถึงอายุ 100 ปี แบบไม่เดือดร้อนลูกหลาน นอกจากเงินออมก่อนเกษียณคุณเล็กยังให้ความสำคัญกับการบริหารเงิน การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อสร้างชีวิตหลังเกษียณให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และ พ.ต.ท.หญิง ณัฐชาภรณ์ โพธิ์ทอง ข้าราชการตำรวจวัยเกษียณที่ไม่นั่งรอใช้เงินบำนาญเท่านั้น แต่มีการวางแผนชีวิตด้านการเงินตั้งแต่ตอนทำงาน ปรับ Mindset เปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้จักการออมก่อนใช้ ไม่สร้างหนี้ และศึกษาด้านการลงทุน โดยตั้งใจจะมีเงินใช้อย่างไม่เดือดร้อนลูกหลานไปยันวันสุดท้ายของชีวิตมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์  

 

 

ทั้งนี้สามารถรับชมย้อนหลังเต็ม ๆ ได้ทาง Facebook : ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก และ YouTube : ALTV4 นอกจากนี้ เตรียมพบกับเวิร์กชอปครั้งที่ 3 "จบจากงานประจำ ทำสิ่งที่รักอย่างไรกลายเป็นเงิน" ในวันที่ 24 มี.ค. 67 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.ALTV.tv/NextStation40 และ Facebook Fanpage : Thai PBS และ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

แท็กที่เกี่ยวข้อง
#พัชมณมาสกุล, 
#อัจฉราโยมสินธุ์, 
#NEXTSTATION, 
#ณัฐชาภรณ์โพธิ์ทอง, 
#วางแผนการเงิน, 
#ออมเงิน, 
#วางแผนออมเงิน, 
#ออมเงินเกษียณ, 
#วัยเกษียณ, 
#เตรียมก่อนสบายกว่า, 
#workshopวัยเกษียณ 
ผู้เขียนบทความ
avatar
กองบรรณาธิการ ALTV
ALTV CI
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ALTV News
ผู้เขียนบทความ
avatar
กองบรรณาธิการ ALTV
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#พัชมณมาสกุล, 
#อัจฉราโยมสินธุ์, 
#NEXTSTATION, 
#ณัฐชาภรณ์โพธิ์ทอง, 
#วางแผนการเงิน, 
#ออมเงิน, 
#วางแผนออมเงิน, 
#ออมเงินเกษียณ, 
#วัยเกษียณ, 
#เตรียมก่อนสบายกว่า, 
#workshopวัยเกษียณ 
แชร์
ฟัง
ชอบ
ติดตามเรา