image

“Thai PBS Big Sign ครอบครัวเดียวกัน” ดูพร้อมกันทั้งครอบครัวทางหน้าจอและออนไลน์กับ Big Sign

01 เม.ย. 64 เวลา 06.57 น.
Share

“Thai PBS Big Sign ครอบครัวเดียวกัน” รายการแรกจากไทยพีบีเอสและ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ที่ผลิตในรูปแบบ Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ เพื่อคนพิการทางการได้ยิน ให้สามารถร่วมรับชมรายการ “ครอบครัวเดียวกัน” ซึ่งออกอากาศทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. ได้พร้อม ๆ กับสมาชิกในครอบครัวที่มีคนหูดีและคนพิการทางการได้ยิน ผ่านการชมรายการร่วมกันระหว่างหน้าจอและออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การรับชมและสร้างความใกล้ชิดของคนในครอบครัว ด้วยจอล่ามภาษามือขนาดใหญ่เต็มจอ รวม 20 ตอน ตอนละ 52 นาที ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่พร้อมกับเวลาออกอากาศรายการทางหน้าจอ ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 14 สิงหาคม 2564 น. ทาง www.thaipbs.or.th/BigSign และ Facebook Live ทาง www.facebook.com/ThaiPBS

 

 

สำหรับ โครงการ Thai PBS Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ ไทยพีบีเอสได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของคนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ผ่านแนวคิดการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมเป้าหมายมาโดยตลอด และในปี 2564 นี้ ไทยพีบีเอสจึงดำเนินโครงการ Thai PBS Big Sign เฟส 3 (ปีที่ 3) ในช่วงเดือน เมษายน ถึง สิงหาคม 2564 โดยผลิตรายการ “ครอบครัวเดียวกัน” ในรูปแบบ Big Sign ภาษามือใหญ่เต็มจอ ที่คนพิการทางการได้ยินสามารถรับชมรายการไปพร้อม ๆ กับสมาชิกคนหูดีภายในครอบครัวได้ เพื่อเป็นสื่อกลางประสานเชื่อมโยง การสร้างความรักความเข้าใจภายในครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญทางสังคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเนื้อหารายการที่น่าสนใจให้กับผู้ชมที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมายอีกด้วย

 

อิ่มตากับ “Thai PBS Big Sign ภาษามือขนาดใหญ่เต็มจอ” เสิร์ฟทุกอรรถรสสาระบันเทิงได้แล้ววันนี้ ทาง www.thaipbs.or.th/BigSign และรับชมรายการครอบครัวเดียวย้อนหลังได้ทาง www.ALTV.tv/MyFamily