live
19.30 น.
Live
YOU EASYPASS เตรียมสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1
เศรษฐศาสตร์
สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรื่องของเศรษฐกิจในวิชาสังคมศึกษา You EasyPass เตรียมสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดห้องเรียนชวนน้อง ๆ มาทบทวนเนื้อหาไปกับคุณครูเบียร์จิ๋วในเรื่องหลักของทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์, พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์, กลไกราคาตลาด เพื่อให้น้อง ๆ เข้าใจในเรื่องของระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น และยังสามารถไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่คุณครูเบียร์จิ๋วสอนไปทบทวนเนื้อหาก่อนสอบได้อีกด้วย
ติดตามเรา