image
HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 |
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
นวัตกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
image 28 ส.ค. 63 เวลา 12.00 น.
  • นวัตกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

สหภาพยุโรป มีนโยบายส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาในไทย ด้วยการให้ทุน 27 ล้านบาท สนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านการศึกษาและชุมชน ทำโครงการแอ็คเซส สคูล ที่จะสร้างโมเดลการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก นำร่อง 400 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และน่าน ผ่านกลไกการกระจายอำนาจทางการศึกษา ให้กับภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบท เป็นเจ้าของร่วมกันเรื่องการจัดการศึกษาของคนในชุมชน ตั้งแต่ 1 มกราคมที่ผ่านมา

  • รู้หรือไม่  : มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่แห่ง

มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 แห่ง คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  เมืองประวัติศาสตร์ที่ปรากฏหลักฐานร่องรอย ของอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีต สะท้อนให้เห็นภาพของอาณาจักรสุโขทัย 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 1,810 ไร่ ในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ยังคงปรากฏร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรม สะท้อนให้รำลึกถึงความงามของปราสาท ราชวัง วัดวาอาราม ป้อมปราการ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีต

และโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • Words around เรียนรู้ศัพท์คำว่า : Successful

ถ้าพูดถึงสิ่งที่ทุกคนปรารถนาที่จะไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งใจไว้ นั่นก็คือความสำเร็จ คำนี้ในภาษาอังกฤษคือ successful คำนี้เป็นคำ adjective หรือ คำคุณศัพท์ ที่ใช้ขยายคำนาม แปลว่า ที่ประสบความสำเร็จ มาดูตัวอย่างประโยคกัน “I think that you are officially a successful artist.” แปลว่า ฉันคิดว่าคุณเป็นศิลปินที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นทางการแล้วนะ I think that แปลว่า ฉันคิดว่า you are คุณ officially ไม่ได้แปลว่าคุณเป็น office หรือสำนักงานนะคะ officially ในที่นี้หมายความว่า อย่างเป็นทางการ   ส่วน successful artist แปลว่า ศิลปินที่ประสบความสำเร็จ

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 63 เวลา 12.00 - 12.10 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง