ห้องเรียนติวเข้มมัธยม | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ l 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ชีววิทยา : เนื้อเยื้อพืช
image 27 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 น.

พืชทุกชนิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ tissue และต้นอ่อน embryo อันเป็นลักษณะที่ไม่มีในสาหร่าย โดยเนื้อเยื่อเกิดจากการที่เซลล์ต่างๆ มาอยู่และทำงานร่วมกัน เซลล์ต่าง ๆ เหล่านี้จะดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ดำรงอยู่ได้ ซึ่งเซลล์ที่มาประกอบมีลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่มีลักษณะร่วมที่สำคัญประการหนึ่งของเซลล์พืชคือ การมีผนังเซลล์

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม วันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

Playlist
รายการที่เกี่ยวข้อง