ห้องเรียนติวเข้มมัธยม | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ l 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ชีววิทยา : บทนำวิชาชีววิทยา
image 15 เม.ย. 64 เวลา 08.00 น.

บทนำชีววิทยาเป็นเรื่องแรกของเนื้อหาวิชาชีววิทยาที่จะนำเข้าไปสู่บทเรียนต่อ ๆ ไป ประกอบด้วยหัวข้อย่อยได้แก่ กระบวนการต่าง ๆ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Biology มาจากภาษากรีกโบราณ 2 คําคือ Bios+ Logos โดย Bios แปลว่าสิ่งมีชีวิต , Logos แปลว่าความคิดและเหตุผล ดังนั้น Biology จึงหมายถึงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตด้วยเหตุและผล

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง