ห้องเรียนติวเข้มมัธยม | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ l 08:00-09:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
เคมี : บทนำวิชาเคมี
image 29 เม.ย. 64 เวลา 08.00 น.

บทนำวิชาเคมี จะได้พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับ อะตอมและโมเลกุล / อะตอมคืออนุภาคที่เล็กมากๆ ของสสารที่สามารถจะคงอยู่ได้ ไม่สามารถแบ่งออกได้ทางเคมี ประกอบด้วยนิวเคลียส (Nucleus) ที่มีโปรตอน (Proton) ซึ่งมีประจุเป็นบวก (+) และนิวตรอน (Neutron) ซึ่งมีประจุเป็นกลาง รวมกันอยู่ตรงกลาง และอิเล็กตรอน (Electron) มีประจุลบ (-) วิ่งอยู่รอบๆ /ส่วนโมเลกุล เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของสสารซึ่งสามารถดำรงอยู่ได้ตามลำพังและยังคงความเป็นสาร โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุมาเกิดพันธะเคมีกันกลายเป็นสารประกอบชนิดต่าง ๆ ใน 1 โมเลกุล อาจจะประกอบด้วยอะตอมของธาตุทางเคมีตัวเดียว หรืออาจจะมีหลายธาตุก็ได้

ติดตามรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยม วันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line

รายการที่เกี่ยวข้อง