Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
ก(ล)างเมืองเรียนรู้โลกกว้างผ่านกิจกรรม
ทุกวันจันทร์-อังคาร I 11:30-11:58
วันเพ็ญแห่งสาละวิน
28 ก.ย. 63 • 11.30 น.

"เดบือ" หรือเด็กหญิงวันเพ็ญ สอนสายลม เป็นหนึ่งในเด็กระดับประถมวัย บ้านแม่ลาน้อย ที่ได้รับผลกระทบจากการยุติการเรียนการสอน โดย กศน. อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน แต่โชคดีมีเยาวชนจิตอาสาหญ้าแพรกสาละวิน รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน เพื่อหาแนวทางขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขึ้นภายในหมู่บ้าน ด้วยหลักสูตรวิถีชีวิตปกาเกอะญอ ลุ่มน้ำสาละวิน อาหาร ยา ผ้า บ้าน สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนเป็นต้นทุนในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลตามสภาพจริงของพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการจัดการศึกษาที่ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างมีความสุขกับห้องเรียนที่นำเอาเรื่องราววิถีชีวิตเป็นตัวตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของผู้รู้ผู้ปกครอง ผู้จัดกระบวนการ และสมาชิกในชุมชน ซึ่งเด็ก ๆ ก็มีบทบาทในการประเมินการเรียนรู้ของตนเองในความเข้าใจวิชาของหลักสูตรแกนกลางที่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ต่าง ๆ ตามความพร้อมของแต่ละช่วงวัย

ติดตามภาพบรรยากาศการเรียนรู้รวมถึงภาพความสนุกของเดบือ และเพื่อน ๆ ในรายการ ก(ล)างเมือง ตอน วันเพ็ญแห่งสาละวิน วันจันทร์ที่ 28 ก.ย.63 เวลา 11.30 - 11.58 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
แกลเลอรี
KlangMuang630928-01
KlangMuang630928-02
KlangMuang630928-03
KlangMuang630928-04
+4
KlangMuang630928-01
Preview
KlangMuang630928-02
Preview
KlangMuang630928-03
Preview
KlangMuang630928-04
Preview
KlangMuang630928-05
Preview
KlangMuang630928-06
Preview
KlangMuang630928-07
Preview
KlangMuang630928-08
Preview
ติดตามเรา