ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher | แนะแนวชีวิตและการศึกษา
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ l 15:35-16:05
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ห้องเรียนเร้าความสนใจ
image 05 ก.ค. 63 เวลา 15.35 น.

เพราะการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่การยืนสอนหน้าชั้นเรียนอย่างเดียว ดังนั้น ในตอนที่ 2 เหล่าบรรดานิสิตและนักศึกษาวิชาชีพครู ทั้ง 4 คน ในรายการ จึงต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์องค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ต่อยอดในชีวิตของตนเองได้

ติดตามชมในรายการ ฉันจะเป็นครู I want to be a teacher ตอน ห้องเรียนเร้าความสนใจ วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 63 เวลา 15.35 – 16.30 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE
รายการที่เกี่ยวข้อง