โฮมสคูล เด็ก บ้าน เรียน | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 12:10 และ 19:05
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ห้องเรียนชุมชน
image 21 พ.ค. 64 เวลา 12.10 น.

ห้องเรียนชุมชนแห่งนี้ ยังคงยืนหยัดที่จะรักษาวัฒนธรรมล้านนาในรูปแบบดั้งเดิม โดยส่งต่อองค์ความรู้ทั้งหมดที่มีจากรุ่นสู่รุ่น  โดยมีพ่อครู แม่ครูที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องวัฒนธรรมในแต่ละด้านเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงใด ๆ เพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

ติดตามรายการโฮมสคูล เด็ก บ้าน เรียน ในวันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 เวลา 12.10 - 12.40 น. และออกอากาศอีกครั้ง เวลา 19.05 - 19.30 น. ทางช่อง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง