ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ฟิสิกส์ : การเคลื่อนที่แบบวงกลม
image 23 ก.ค. 63 เวลา 15.05 น.

การเคลื่อนที่แบบวงกลม ลักษณะสำคัญมีอะไรบ้าง ? ติดตามได้พร้อมกันในวิชาฟิสิกส์ โดย อาจารย์ ดร.อัศวนนทปกณ์ ธเนศวีรภัทร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air ตอน ระบบสมการเชิงเส้น วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค. 63 เวลา 15.05 - 15.35 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE
รายการที่เกี่ยวข้อง