I can do U ทำได้ - คณิตศาสตร์แคลคูลัส

แคลคูลัส เป็นวิชาสำคัญของคนเรียนคณิตศาสตร์ จะว่ายากก็ยาก ไม่มีใครคิดว่าง่าย แต่เราจะมาทำให้เข้าใจแคลคูลัสให้ง่ายมากขึ้น ด้วยการปูพื้นฐาน ฝึกทำโจทย์ คณิตศาสตร์ก็มีความสำคัญในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสำคัญในการเรียนต่อสาขาวิชาต่าง ๆ อีกด้วย

ติดตามชมรายการ รายการ I can do U ทำได้ ตอน คณิตศาสตร์แคลคูลัส ในวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 63 เวลา 08.00 - 08.30 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

Tutor Hub
image
เวลา 08:00 น. 02 ส.ค. 63
แชร์

รายการที่เกี่ยวข้อง