ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
เคมี : พันธะเคมีตอนที่ 2
image 11 ส.ค. 63 เวลา 15.05 น.

ติดตามเรื่องพันธะเคมี ตอนที่ 2 ต่อจากครั้งที่แล้วในวิชาเคมี กับการเจาะลึกเรื่องราวพันธะเคมี 3 ชนิด ได้แก่พันธะไอออนิก พันธะโลหะ และพันธะโคเวเลนต์

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air ตอน เคมี : พันธะเคมีตอนที่ 2 วันอังคารที่ 11 ส.ค. 63 เวลา 15.05 - 15.35 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE
รายการที่เกี่ยวข้อง