ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภาษาไทย : ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย
image 14 ส.ค. 63 เวลา 15.05 น.

พบกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในวิชาภาษาไทยมีอะไรบ้าง โดย อาจารย์ สันติวัฒน์ จันทร์ใด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air ตอน ภาษาไทย : ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 63 เวลา 15.05 - 15.35 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE