Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
ครูพุ่มพวงนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์ - พุธ | 09:10-09:30
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 5
19 ส.ค. 63 • 17.20 น.

หลังจากที่รัฐบาลประกาศปลดล็อกให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ภายใต้การควบคุมและระมัดระวังเรื่องการป้องกันเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด แต่ก็มีเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นทางสังคมในพื้นที่ จังหวัดระยอง ซึ่งทำให้ครูหยกและครูมิ้ว เลือกที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวของสถานการณ์บ้านเมือง ในช่วงที่มีการผ่อนปรนนโยบายกักตัว ให้แขก VIP ของประเทศจนเกิด Hashtag มากมาย จากนั้นจึงเชื่อมโยงให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิพลเมืองผ่านเกมการ์ดพลังสิทธิ

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 5 วันพุธที่ 17 ส.ค. 63 เวลา 17.20 - 17.40 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
แกลเลอรี
ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 51
ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 53
ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 52
ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 55
+2
ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 51
Preview
ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 53
Preview
ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 52
Preview
ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 55
Preview
ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 54
Preview
ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 56
Preview
ชมเต็มรายการ
ชมคลิปย่อย
รายการที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 6
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 6
24 ส.ค. 63 • 17.20 น.
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 3
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 3
17 ส.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 2
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 2
12 ส.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 1
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 1
11 ส.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนท่ี่ 4
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนท่ี่ 4
18 ส.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
06 ส.ค. 63 • 17.40 น.
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 2
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 2
07 ก.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 1
06 ก.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 3
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 3
08 ก.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 4
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 4
22 ก.ค. 63 • 17.20 น.
ติดตามเรา