Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
ครูพุ่มพวงนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์ - พุธ | 09:10-09:30
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 6
24 ส.ค. 63 • 17.20 น.

ครูหยกและครูมิ้ว จะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ออกมาจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการบูรณาการความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้เด็กเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียน เข้ากับสถานการณ์จริง พื้นที่จริง โดยได้ใช้กิจกรรมแบบรถพุ่มพวง มาเป็นตัวหลักในการออกแบบกิจกรรม

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ครูพุ่มพวง ตอน โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 6 วันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 63 เวลา 17.20 - 17.40 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
แกลเลอรี
3
2
7
1
+3
3
Preview
2
Preview
7
Preview
1
Preview
5
Preview
6
Preview
4
Preview
ชมเต็มรายการ
ชมคลิปย่อย
รายการที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 3
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 3
17 ส.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 5
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 5
19 ส.ค. 63 • 17.20 น.
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 2
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 2
12 ส.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 1
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนที่ 1
11 ส.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนท่ี่ 4
โรงเรียนบ้านนาขนวน ตอนท่ี่ 4
18 ส.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
06 ส.ค. 63 • 17.40 น.
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 2
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 2
07 ก.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 1
06 ก.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 3
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 3
08 ก.ค. 63 • 09.10 น.
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 4
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนที่ 4
22 ก.ค. 63 • 17.20 น.
ติดตามเรา