ห้องเรียน On Air - ภาษาไทย : การอ่านตอนที่ 2

ติดตามการอ่าน และแนวข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ม.3 โดย อาจารย์ ดร.สันติวัฒน์ จันทร์ใด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air ตอน ภาษาไทย : การอ่านตอนที่ 2 วันพุธที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15.05 - 15.35 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

Tutor Hub
image
เวลา 15:05 น. 16 ก.ย. 63
แชร์

รายการที่เกี่ยวข้อง