WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่ | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ | 9:00-9:30
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ระบบประสาท
image 04 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น.

อยู่ ๆ พี่แพรวก็เริ่มเกิดอาการชาที่มือ ครูเช่จึงสันนิษฐานว่า ระบบประสาทของพี่แพรวอาจจะมีปัญหา แต่ก่อนจะไปให้คุณหมอตรวจรักษา เลยขออธิบายการทำงานของระบบประสาทในร่างกายซะหน่อย

 ติดตามชมใน WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่ วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 63 เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line