ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภาษาอังกฤษ : Structural Reading
image 06 ต.ค. 63 เวลา 15.05 น.

ติดตามการอ่านเชิงวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการห้องเรียนออนแอร์

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air ตอน ภาษาอังกฤษ : Structural Reading วันอังคารที่ 6 ต.ค. 63 เวลา 15.05 - 15.35 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง