WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่ - การสร้างทางเรขาคณิต

อยู่ ๆ บ้านพี่ทราย ก็เกิดน้ำท่วมขัง จึงโทรไปปรึกษาช่างโซ่ เมื่อช่างโซ่มาถึง ตรวจดูก็พบว่าเป็นเพราะตอนเทปูนทำไม่ได้ระดับ ช่างโซ่จึงสอนการสร้างทางเรขาคณิตด้วยวงเวียน และไม้บรรทัด

 ติดตามชมใน WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่ วันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 63 เวลา 09.00 - 09.30 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

Tutor Hub
image
เวลา 09:00 น. 18 ต.ค. 63
Share

รายการที่เกี่ยวข้อง