ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
เคมี : จลนพลศาสตร์เคมี-อัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1
image 03 พ.ย. 63 เวลา 15.05 น.

ติดตามความสำคัญของจลนพลศาสตร์เคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา ในวิชาเคมี โดย อ.ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air ตอน เคมี : จลนพลศาสตร์เคมี-อัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1 วันอังคารที่ 3 พ.ย. 63 เวลา 15.05 - 15.35 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง