ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม O-NET ม.6 ชุดที่ 2
image 05 พ.ย. 63 เวลา 15.05 น.

ติดตามต่อเนื่อง กับการวิเคราะห์แนวข้อสอบ O-NET ม.6 ในเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรม ในวิชาภาษาไทย โดย อาจารย์ ดร.สันติวัฒน์ จันทร์ใด โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air ตอน ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม O-NET ม.6 ชุดที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 63 เวลา 15.05 - 15.35 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง