ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
เคมี : สมดุลเคมี ตอนที่ 4
image 17 ธ.ค. 63 เวลา 15.05 น.

อยากเก่งเคมีห้ามพลาด ห้องเรียนออนแอร์ตอนนี้ นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาเคมี ในหัวข้อ สมดุลเคมี ตอนที่ 4 โดย ผศ. ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อง ๆ จะได้ความรู้ ในรายวิชาเคมีในหัวข้อนี้อย่างเนื้อ ๆ เน้น ๆ อย่างแน่นอน 

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air ตอน เคมี : สมดุลเคมี ตอนที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 15.05 - 15.35 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4 

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง